Rozliczenie podatku miesięczne i kwartalne

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej warto zastanowić się nad częstotliwością rozliczania podatku dochodowego i VAT. Mamy dwie możliwości: rozliczenie miesięczne i co kwartał. Oba sposoby mają swoje plusy i minusy, dlatego warto poświęcić chwilę na analizę swoich możliwości.

Opcję wyboru częstotliwości rozliczania podatku dostaje każdy podatnik, który zdecyduje się zarejestrować działalność gospodarczą. W przypadku częstotliwości rozliczania podatku VAT jest już nieco inaczej i tylko niektóre podmioty są w ten sposób uprzywilejowane (tzw. mali podatnicy).

Zgodnie z literą naszego prawa podatkowego małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego wartość przychodu ze sprzedaży wyrażona w złotówkach, w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro.

Wybierając z jaką częstotliwością będziemy płacić należny podatek trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę specyfikę działania firmy. W przypadku rozliczeń kwartalnych przez dwa miesiące mamy spokój z opłacaniem podatków a to pozwala te “wolne” środki zainwestować w szybszy rozwój firmy. Oczywiście trzeciego miesiąca przyjdzie do zapłaty pełna kwota podatku z trzech miesięcy, co może okazać się znacznym obciążeniem dla przedsiębiorcy jeśli przykładowo akurat ten okres okazał się dla firmy słabszy pod względem wyników finansowych.

Rozliczenia miesięczne sprawiają, że każdego miesiąca mniej pieniędzy zostaje w kieszeni podatnika np. właśnie na inwestycje, ale kwoty do wydania są mniejsze i łatwiejsze do zaplanowania. Kluczowym czynnikiem przy wyborze częstotliwości rozliczania podatku wydaje się więc to jakie cele kluczowe i płynność finansowa jest dla przedsiębiorcy najważniejsza.

Leave a Comment